Vnútorný predpis pre tvorbu a používanie rezerv

Typ dokumentu: 
Interné smernice