Vnútorný predpis pre zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky

Typ dokumentu: 
Interné smernice