Štruktúra obecného úradu

STAROSTA

Ing. Anna Mičianová 041 45 13, 0908 902 738 starosta@rudina.sk

EKONÓNKA

Oľga Chovaňáková 421 45 14 uctaren@rudina.sk

SPRÁVA DANÍ A POPLATKOV, KNIŽNICA, KULTÚRA, MATRIKA, EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA

Miroslava Ščambová 421 45 06 matrika@rudina.sk

POKLADŇA, SOCIALNE VECI, PERSONALISTIKA A MZDY,  KOREŠPONDENCIA

Gabriela Jančigová 421 45 21 sekretariat@rudina.sk

ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO, SPRÁVA CINTORÍNA, 

Tatiana Tolnajová 421 45 21 sluzby@rudina.sk

HLAVNÝ KONTROLÓR OBCE

Ing. Stanislav Jančiga  stanislav.janciga@minv.sk

Spoločný úrad Kysucké Nové Mesto

STAVEBNÝ ÚRAD

Ing. Katarína Vachalková 433 93 50 katarina.vachalkova@dolnekysuce.eu

OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA

Mgr. Mária Barčíková 433 93 49 maria.barcikova@dolnekysuce.eu

ŠKOLSKÝ ÚRAD

Katarína Stráňavová 433 93 46 pavol.stranava@dolnekysuce.eu

ŠKOLSKÝ METODIK

PeaDr. Zuzana Vojsovičová