VZN OBCE RUDINA č. 3/2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN OBCE RUDINA č. 3/2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Typ dokumentu: 
Platné VZN