VZN obce Rudina č. 2/2016 o technických parametroch inžinierskych sietí (IBV)

VZN č. 2/2016 o technických parametroch inžinierskych sietí (IBV) a podmienkach ich prevzatia do majetku a správy

Typ dokumentu: 
Platné VZN
Dokument na stiahnutie: