Oznámenie o začatí konania podľa §82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Zz o ochrane prírody a krajiny

Oznámenia o začatí konania podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Zz o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Typ dokumentu: 
Ostatné dokumenty
Dokument na stiahnutie: