Zápisnica z mimoriadneho zastupiteľstva zo dňa 5.2.2016

Typ dokumentu: 
Uznesenia OZ
Dokument na stiahnutie: