VZN obce Rudina č. 1/2016 o podmienkach umiestňovania volebných plagátov

VZN obce Rudina č. 1/2016 o podmienkach umiestňovania volebných plagátov

Typ dokumentu: 
Platné VZN
Dokument na stiahnutie: