Centrálny informačný systém matrík

Oznamujeme občanom, že od 1.10.2015 bol spustený centrálny informačný systém matrík.  Na základe uvedeného na Matričnom úrade v Rudine Vám vyhotovíme rodné, sobášne i úmrtne listy z iných matričných úradov (to znamená, že nemusíte cestovať do mesta, resp. obce, kde sa Vám narodilo dieťa, alebo ste mali sobáš, alebo Vám zomrela blízka osoba). V prípade bližších informácií sa kontaktuje:

Telefón: 041/421 4506                                                        e-mail: matrika@rudina.sk