Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí 2010

Zápisnica miestnej volebnej komisie o výsledku volieb v obci Rudina do obecného zastupiteľstva a starostu obce: