Zápisnica z 8. riadneho zasadnutia OZ 24.09.2015

Zápisniva z 8.riadneho zasadnutia OZ  24.09.2015

Typ dokumentu: 
Uznesenia OZ