Hodová nedeľa spojená s výstavou ovocia, zeleniny, prácami žiakov ZŠ Rudina , MŠ Rudina , MŠ Bukovec (ČR) a súťažou "O najkrajší balkón , záhradu 2015"