VZN č. 4/2015 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obce Rudina

Typ dokumentu: 
Platné VZN
Dokument na stiahnutie: