VZN č. 1/2015 Určenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v MŠ, v školskom klube detí a zariadení školského stravovania

Typ dokumentu: 
Platné VZN
Dokument na stiahnutie: