Výsledky z hlasovania v referende 18.9.2010 v obci Rudina

 • Počet oprávnených občanov zapísaných v okrsku do zoznamu na hlasovanie: 1297
 • Počet oprávnených občanov, ktorým sa vydali hlasovacie lístky: 184
 • Počet odovzdaných hlasovacích lístkov: 184
 • Počet odovzdaných neplatných hlasovacích lístkov: 0

Otázka č. 1: Súhlasíte s tým, aby NR SR zákonom zrušila povinnosť fyzických osôb a právnických osôb platiť úhradu za služby verejnosti poskytované Slovenskou televíziou a Slovenským rozhlasom?

 • Počet hlasov "ÁNO": 156
 • Počet hlasov "NIE": 27

Otázka č. 2: Súhlasíte s tým, aby NR SR zákonom rozšírila možnosť prejednať konanie poslanca NR SR ako priestupok na všetky priestupky podľa zákona o priestupkoch?

 • Počet hlasov "ÁNO": 177
 • Počet hlasov "NIE": 6

Otázka č.3: Súhlasíte s tým, aby NR SR zákonom znížila počet poslancov NR SR na 100 s účinnosťou od nasledujúceho volebného obdobia?

 • Počet hlasov "ÁNO": 173
 • Počet hlasov "NIE": 10

Otázka č.4: Súhlasíte s tým, aby NR SR zákonom ustanovila, že orgány verejnej moci môžu obstarávať osobné motorové vozidlá s obstarávacou cenou maximálne 40 tisíc eur?

 • Počet hlasov "ÁNO": 169
 • Počet hlasov "NIE": 8

Otázka č.5: Súhlasíte s tým, aby NR SR zákonom ustanovila možnosť voliť poslancov NR SR a poslancov Európskeho parlamentu prostredníctvom internetu?

 • Počet hlasov "ÁNO": 126
 • Počet hlasov "NIE": 49

Otázka č.6: Súhlasíte s tým, aby NR SR zákonom vyňala osoby poverené výkonom verejnej moci z možnosti uplatniť právo na odpoveď podľa tlačového zákona?

 • Počet hlasov "ÁNO": 143
 • Počet hlasov "NIE": 25