Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva 09.04.2015

Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva 09.04.2015

Typ dokumentu: 
Uznesenia OZ
Dokument na stiahnutie: