Materiálne vybavenie OŠK Rudina zakúpené na základe výzvy Úradu vlády SR - Splnomocnenec vlády SR pre mládež a šport