VZN č. 1/2014 o miestnych daniach

VZN č. 1/2014 o miestnych daniach

Typ dokumentu: 
Platné VZN
Dokument na stiahnutie: