Novoročné želanie

Vážení občania,

je tu posledný deň roku 2014. Dovoľte mi poďakovať  Vám za Vašu prácu pri skrášľovaní obce, za Vašu pomoc pri organizovaní kultúrnych a spoločenských podujatí. Poďakovanie patrí aj všetkým  športovcom , ktorí reprezentujú našu obec .

 

 

"Prajem Vám nech sa zažne láskou, nehou srdce každé,

nech ste všetci doma spolu,

nech nechýba nik u stolu,

nech prežijete všetky budúce dni v šťastí vospolok po celý nastávajúci rok!"

 

Ing. Anna Mičianová

starostka obce