Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva 5.12.2014