Schválenie projektu " Kamerový systém obce Rudina "

Na základe uznesenia Rady Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality č. 3 zo dňa 07. februára 2012  Obci Rudina bola schválená dotácia 8 500,00 € na zakúpenie a sprevádzkovanie kamerových systémov na ochranu majetku, zdravia našich občanov. Projekt bude zrealizovaný  do konca roku 2012 so spoluúčasťou obce. 

Prílohou je vypracovaný a schválený projek  s rozpočtom.