Výzva na predloženie cenových ponúk - "Vybudovanie prístupu do obecného úradu"