Návšteva "Pútnického miesta Skalka nad Váhom " pri Trenčíne 19.05.2013