Pozvánka na Výročnú členskú schôdzu - Slovenský zväz včelárov , Základná organizácia Kysucké Nové Mesto

Vážení občania ,

Slovenský zväz včelárov , Základná organizácia Kysucké Nové Mesto Vás pozýva  na výročnú člensku schôdzu, ktorá sa uskutoční 26.01.2014 v Mestskom kultúrnom stredisku, ktorej súčasťou je aj odborná prednáška lekárky , včelárky MUDr. Hajdúškovej. S programom výročnej schôdze sa môžete oboznámiť v prílohe . 

 

Ing. Anna Mičianová

starostka obce