Novoročné blahoželanie

Nech zvony zvonia  a srdcia plesajú,

nech sviece horia a čaše cengajú .

Teraz, keď je ku šťastiu iba krok,

želám Vám šťastný Nový rok.

 

Dovoľte mi,  poďakovať sa čo najsrdečnejšie za spoluprácu v roku 2013 všetkým občanom a podnikateľom v našej obci.

Ing. Anna Mičianová

starostka obce

 

 

 

 

 

 

Súbory na stiahnutie: