Projekt Slovensko - Poľskej spolupráce ZŠ Rudina - Futbalové zápolenie