Lesnícke združenie

Výbor

predseda
Matej Matejka
účtovník
Ing. Miloš Veselý
členovia
Silvia Gašperíková
František Máček
Ladislav Martinec
Karol Martinec
dozorná rada
Brigita Šutarová
Augustín Máček
Emília Kriváčková

Vznik

Združenie súkromných lesov Rudina vzniklo 14.4.1996 dobrovoľným vstupom vlastníkov. Združenie obhospodaruje 206 ha.

Činnosť

Za 11 rokov sa vyťažilo 13000 m3 dreva a vysadilo sa 51 000 stromov - smrek, jedľa, borovica, dub, buk a jaseň. V roku 2009 sa vyťažilo 330 m3 kalamitného dreva a vysadilo sa 6100 sadeníc smreka, jedle, buka, duba, borovice a jaseňa.

Na lesných prácach sa podieľala skupina žien:

  • Amália Kondrková
  • Vincencia Bačová
  • Mária Matejková
  • Elena Čičalová

Správna rada

Správna rada pracovala do roku 2006 v zložení:

predseda
Viliam Pika
ekonóm
Ing. Pavol Ďurec
členovia
Lukáš Guzma
Vincent Kondrk
Emil Detko

V roku 2006 na valnom zhromaždení bolo zvolené nové vedenie združenia:

predseda
Matej Matejka
ekonóm a pokladník
Darina Dupkalová
členovia
Lukáš Guzma
Slavo Martinec
Vincent Kondrk

Urbár obhospodaruje 52 ha lesov.

Lesy Slovenskej republiky obhospodarujú 42,5 ha.

Vedenie združenia Zatky - Korytá

Združenie Zatky - Korytá obhospodarujú 1 ha.

  • Milan Veselý
  • Slavomír Martinec