Kontakty

Sídlo obecného úradu

Adresa

Obec Rudina Obecný úrad Rudina č. 442 023 31 Rudina

 

Zamestnanci

Meno Funkcia Telefónne číslo E-mail
Ing. Anna Mičianová starostka 041/4214513 starosta@rudina.sk
Miroslava Ščambová správa daní a poplatkov, matrika 041/4214506 matrika@rudina.sk
Oľga Chovaňáková ekononický úsek 041/4214514 uctaren@rudina.sk
Gabriela Jančigová učtáreň, CO, hospodárska mobilizácia 041/4214521 sekretariat@rudina.sk
Tatiana Tolnajová koordinátor 041/4214521 sluzby@rudina.sk
Ing. Stanislav Jančiga hlavný kontrolór   stanislav.janciga@minv.sk