Dokumenty obce

Názov dokumentu Typ dokumentu Dokument na stiahnutie
Zápisnica z 18.zasadnutia OZ 30.09.2016 Uznesenia OZ PDF icon 18.zápisnica z OZ.pdf
Zápisnica zo 17.zasadnutia OZ 26.08.2016 Uznesenia OZ PDF icon Zápisnica zo 17.zasadnutia OZ.pdf
Zápisnica zo 4. mimoriadneho zasadnuia OZ 15.07.2016 Uznesenia OZ PDF icon Mimoriadne zasadnutie OZ zo dňa 15.07.2016.pdf
Zápisnica zo 16.zasadnutia OZ 10.6.2016 Uznesenia OZ PDF icon 16. zápisnica z OZ zo dňa 10.6.2016.pdf
Uznesenie z MZ zo dňa 27.5.2016 Uznesenia OZ PDF icon Uznesenie z MZ zo dňa 27.5.2016.pdf
Zápisnica z 15. zasadnutia OZ 13.5.2016 Uznesenia OZ PDF icon 15. zápisnica z OZ 13.5.2016.pdf
Zápisnica zo 14.zasadnutia OZ 15. 4. 2016 Uznesenia OZ PDF icon 14. zápisnica z OZ 15.4.2016.pdf
Záverečný účet Obce Rudina pre rok 2015 Ostatné dokumenty PDF icon Záverečný účet Obce Rudina za rok 2015.pdf
Zápisnica z 13.zasadnutia OZ 11.3.2016 Uznesenia OZ PDF icon Zápisnica z 13.zasadnutia OZ 11.3.2016.pdf
Zápisnica z 12.zasadnutia OZ 26.2.2016 Uznesenia OZ PDF icon Zápisnica z 12.zasadnutia OZ 26.2.2016.pdf
VZN obce Rudina č. 2/2016 o technických parametroch inžinierskych sietí (IBV) Platné VZN PDF icon VZN obce Rudina č. 22016.pdf
Oznámenie o začatí konania podľa §82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Zz o ochrane prírody a krajiny Ostatné dokumenty PDF icon Oznámenia o začatí konania.pdf
Zápisnica z mimoriadneho zastupiteľstva zo dňa 5.2.2016 Uznesenia OZ PDF icon Zápisnica z MZ zo dňa 5.2.2016.pdf
VZN obce Rudina č. 1/2016 o podmienkach umiestňovania volebných plagátov Platné VZN PDF icon VZN obce Rudina č. 012016.pdf
Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva v Rudine Platné poriadky PDF icon Nový rokovací poriadok 2010.pdf
Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia zo dňa 18.12.2015 Uznesenia OZ PDF icon Zápisnica z MZ zo dňa 18.12.2015.pdf
Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Platné VZN PDF icon Dodatok č. 1 k VZN 22014.pdf
ROZPOČET Obce Rudina na rok 2016 Ostatné dokumenty PDF icon ROZPOČET Obce Rudina na rok 2016.pdf
Zápisnica z 11. zasadnutia OZ 14.12.2015 Uznesenia OZ PDF icon 11. zápisnica z OZ zo dňa 14.12.2015.pdf
Dodatok č. 1/2015 k VZN č. 1/2015 Platné VZN PDF icon Dodatok č. 1 k VZN č. 12015.pdf

Stránky

Subscribe to Dokumenty obce