Dokumenty obce

Názov dokumentu Typ dokumentu Dokument na stiahnutie
Dodatok č. 2 k VZN obce Rudina č. 1/2015 Platné VZN PDF icon Dodatok k VZN 012015.pdf
Zápisnica z 29. zasadnutia OZ zo dňa 14.09.2017 Rudina Uznesenia OZ PDF icon Zápisnica z 29.zasadnutia OZ 14.9.2017.pdf
Zápisnica z MZ OZ zo dňa 22.8.2017 Uznesenia OZ PDF icon Zápisnica z MZ.pdf
Zápisnica z 28. zasadnutia OZ zo dňa 28.07.2017 Rudina Uznesenia OZ PDF icon Zápisnica 28.zasadnutie OZ .pdf
Zápisnica z 27. zasadnutia OZ zo dňa 30.06.2017 Rudina Uznesenia OZ PDF icon Zápisnica z 27.zasadnutia OZ 30.6.2017.pdf
Zápisnica z MZ OZ zo dňa 26.5.2017 Uznesenia OZ PDF icon Zápisnica MZ 26.5.2017.pdf
Zápisnica z MZ OZ zo dňa 12.6.2017 Uznesenia OZ PDF icon zápisnica z MZ ZO zo dňa 12.6.2017.pdf
Zápisnica z 26. zasadnutia OZ 19.05.2017 Uznesenia OZ PDF icon 26.zápisnica OZ 19.5.2017.pdf
Zápisnica z 25.zasadnutia OZ 21.4.2017 Uznesenia OZ PDF icon Zápisnica z 25. zasadnutia OZ 21.4.2017.pdf
Zápisnica z MZ OZ zo dňa 2. 5. 2017 Uznesenia OZ PDF icon Zápisnica MZ zo dňa 2.5.2017.pdf
Zápisnica z 24. zasadnutia OZ 14.03.2017 Rudina Uznesenia OZ PDF icon Zápisnica z 24.zasadnutia OZ 14.3.2017.pdf
Zápisnica z 23.zasadnutia OZ 16.02.2017 Uznesenia OZ PDF icon Zápisnica z 23.zasadnutia OZ 16.2.2017.pdf
Zápisnica z 22.zasadnutia OZ 27.01.2017 Uznesenia OZ PDF icon Zápisnica z 22. zasadnutia OZ 27.01.2017.pdf
Zápisnica z MZ OZ zo dňa 21.12.2016 Uznesenia OZ PDF icon Zápisnica z MZ OZ zo dňa 21.12.2016.pdf
Zápisnica z 21. zasadnutia OZ 9.12.2016 Uznesenia OZ PDF icon Zápisnica z 21. zasadnutia OZ 9.12.2016.pdf
ROZPOČET OBCE RUDINA NA ROK 2017 Ostatné dokumenty PDF icon ROZPOČET OBCE RUDINA NA ROK 2017.pdf
Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2014 o miestnych daniach Platné VZN PDF icon Dodatok 1 k VZN č. 12014 o miestnych daniach.pdf
VZN OBCE RUDINA č. 3/2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Platné VZN PDF icon VZN obce Rudina č. 032016 o miestnom poplatku za komunálne odpady.pdf
Zápisnica z 20.zasadnutia OZ 11.11.2016 Uznesenia OZ PDF icon 20. zápisnica z OZ zo dňa 11.11.2016.pdf
Zápisnica z 19.zasadnutia OZ 14.10.2016 Uznesenia OZ PDF icon 19.zápisnica z OZ 14.10.2016.pdf

Stránky

Subscribe to Dokumenty obce