Dokumenty obce

Názov dokumentu Typ dokumentu Dokument na stiahnutie
Zápisnica 4. zasadnutie OZ 16.4.2019 Uznesenia OZ PDF icon 4. zápisnica OZ 16.4.2019.pdf
Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2018 O službách poskytovaných obcou a poplatkoch za tieto služby v obci Rudina Platné VZN PDF icon Dodatok k VZN 22018.pdf
Zápisncia z 3. zasadnutia OZ 30.3.2019 Uznesenia OZ PDF icon Zápisnica z 3. zasadnutia OZ 30.3.2019.pdf
ROZPOČET NA ROK 2019 príjmy Ostatné dokumenty PDF icon Rozpočet príjmy 2019.pdf
ROZPOČET NA ROK 2019 výdavky Ostatné dokumenty PDF icon Rozpočet 2019 výdavky.pdf
Zápisnica z 2. zasadnutia OZ 18.1.2019 Uznesenia OZ PDF icon Zápisnica z 2. zasadnutia OZ 18.1.2019.pdf
Zápisnica OZ z 1.zasadnutia 20.12.2018 Uznesenia OZ PDF icon Zápisnica z 1. OZ zo dňa 20.12.2018.pdf
Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia 10. 12. 2018 Uznesenia OZ Microsoft Office document icon Zápisnica ustanovujúczasadnutie_0_0.doc
Zápisnica z 38. zasadnutia OZ 5.10.2018 Uznesenia OZ PDF icon 38.zápisnica OZ.pdf
Zápisnica z 37. zasadnutia OZ 10.08.2018 Uznesenia OZ PDF icon 37. záspisnica OZ.pdf
Zápisnica z 36. zasadnutia OZ 13.07.2018 Uznesenia OZ PDF icon Zápisnica z 36. zasadnutia OZ 13.07.2018.pdf
Zápisnica z 35. zasadnutia OZ 18.6.2018 Uznesenia OZ PDF icon 35. zápisnica OZ 18.6.2018.pdf
VZN č. 2/2018 o službách poskytovaných obcou a poplatkoch za tieto služby v obci Rudina Platné VZN PDF icon VZN 22018 o službách poskytovaných obcou.pdf
Záverečný účet obce Rudina za rok 2017 Ostatné dokumenty PDF icon Záverečný účet obce za rok 2017.pdf
VZN č.1/2018, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚD Zmeny a doplnky č. 1 k ÚP obce Rudina Platné VZN PDF icon VZN 12018.pdf
VZN č.1/2011 na prevádzku domu smútku a cintorínsky poriadok pohrebiska obce Rudina Platné VZN PDF icon VZN 012011.pdf
Zápisnica z 34.zasadnutia OZ 13.4.2018 Uznesenia OZ PDF icon Zápisnica z 34.zasadnutia OZ.pdf
Vnútorný predpis o zaraďovaní prostriedkov zo ŠR Interné smernice PDF icon Vnútorný predpis o postupe a zaraďovaní prostriedkov zo ŠR .pdf
Zásady hospodárenia s majetkom obce Interné smernice PDF icon Zásady hospodárenia s majetkom obce.pdf
Vnútorný predpis o evidovaní, odpisovaní a účtovaní majetku Interné smernice PDF icon Vnútorný predpis o účtovaní majetku.pdf

Stránky

Subscribe to Dokumenty obce