Dokumenty obce

Názov dokumentu Typ dokumentu Dokument na stiahnutie
VZN č. 5/2004 o podmienkach prideľovania bytov v nájomnom bytovom dome Platné VZN PDF icon VZN o podmienkach prideľovania bytov.pdf
VZN 1/2020 o niektorých podmienkach držania psov Platné VZN PDF icon VZN 12002 o niektorých podmienkach držania psov.pdf
Zápisnica z 20. zasadnutia OZ 30. 03. 2021 Uznesenia OZ PDF icon Zápisnica z 20.zasadnutia OZ 30.03.2021.pdf
Zápisnica z 19. zasadnutia OZ 22.02.2021 Uznesenia OZ PDF icon Zápisnica z 19. zasadnutia OZ.pdf
Zápisnica z 18. zasadnutia OZ 18.01.2021 Uznesenia OZ PDF icon Zápisnica z 18.zasadnutia OZ 18.01.2021.pdf
Dochádzka poslancov obecného zastupiteľstva od 01.01.2021 Ostatné dokumenty PDF icon poslanci OZ dochádzka od 01.01.2021.pdf
Zápisnica zo 17. zasadnutia OZ 21.12.2020 Uznesenia OZ PDF icon Zápisnica zo 17. rokovanie OZ 21.12.2020.pdf
Rozpočet na rok 2021- príjmy Ostatné dokumenty PDF icon Príjmy 2021.pdf
Rozpočet na rok 2021- výdavky Ostatné dokumenty PDF icon Výdavky 2021.pdf
Dodatok č. 2k VZN č. 2/2017 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Platné VZN PDF icon Dodatok k VZN o komunal odpadoch.pdf
Zápisnica zo 16. zasadnutia OZ 14.12.2020 Uznesenia OZ PDF icon Zápisnica z 16.zasadnutia OZ 14.12.2020.pdf
Zápisnica z 15. riadneho zasadnutia OZ 28.10.2020 Uznesenia OZ PDF icon Zápisnica z 15.zasadnutia OZ 28.10.2020.pdf
Žiadosť o poskytnutie dotácie z prostriedkov obce, vyúčtovanie dotácie Formuláre, žiadosti PDF icon Žiadosť o dotáciu,vyúčtovanie dotácie.pdf
Žiadosť o poskytnutie dotácie z prostriedkov obce, vyúčtovanie dotácie Formuláre, žiadosti Microsoft Office document icon Žiadosť o dotáciu,vyúčtovanie dotácie.doc
Záverečný účet obce za rok 2019 Ostatné dokumenty PDF icon Záverečný účet obce 2019.pdf
Zápisnica zo 14. zasadnutia OZ 20.07.2020 pokračovanie Uznesenia OZ PDF icon Zápisnica zo 14.zasadnutia OZ 20.7.2020 pokračovanie.pdf
Zápisnica zo 14. zasadnutia OZ 30.06.2020 prerušené Uznesenia OZ PDF icon 14. zápisnica OZ 30.06.2020.pdf
Zápisnica z 5. zasadnutia OZ 27.6.2019 Uznesenia OZ PDF icon Zápisnica 5. zasadnutie OZ.pdf
Zápisnica z 13. zasadnutia OZ 20.04.2020 Uznesenia OZ PDF icon Zápisnica zo 13.zasadnutia OZ 20.4.2020.pdf
ROZPOČET na rok 2020 - príjmy Ostatné dokumenty PDF icon Rozpočet príjmy 2020.pdf

Stránky

Subscribe to Dokumenty obce