V prílohe "Zverejnenie zámeru predaja časti nehnuteľného majetku  vo vlastníctve obce Rudina  z dôvodov hodných osobitného zreteľa" : žiadateľ :...

Vážení občania, v nadväznosti na zákaz vychádzania platný od 19. decembra 2020 od 05:00 hod oznamujeme občanom a klientom, že Obecný úrad v Rudine...

Vážení občania, vývoz počas vianočných sviatkov uskutoční firma T+T, a. s. Žilina v sobotu 26.12.2020.

V prílohe uvedený Vestník v zložení : 

43. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa...

Vážení občania, na Slovensku bolo do zisťovania pre rok 2021 vybraných 680 obcí, medzi ktorý je aj naša obec Rudina. V priebehu roka 2021 vybrané...

Obec Rudina, zastúpená starostkou obce Ing. Annou Mičianovou, ako zriaďovateľom Materskej školy Rudina, na základe informácií riaditeľky materskej...

Uvedená príloha obsahuje: 

35. OZNÁMENIE o oprave chyby vo vyhláške Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č....

V prílohe : 

34. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného...

V prílohe : 

33. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození zdravia ku...

Vážení občania, v prílohe 32. VYHLÁŠKA zo dňa 4. decembra 2020 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou...

Stránky