Vážení občania, 

oznamujeme Vám, že v našej obci sa bude konať  antigénové testovanie  na ochorenie COVID - 19.

Testovanie bude v...

Vážení občania, 

dávame Vám do pozornosti zriadenie nového testovacieho miesta v Kysuckom Novom Meste. Uvedené mobilné...

Základné informácie
Povinnosť sčítať sa vyplnením sčítacieho formulára majú všetci obyvatelia Slovenskej republiky. Pre...

V prílohe dokument, ktorý informuje o dokladoch, ktorými je potrebné sa preukázať pri vstupe na obecný úrad. 

Vestník vlády obsahuje: 

13. Vyhlášku Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia  pri...

 V prílohe informácia : 

"Výberové konanie - Hlavný kontrolór obce Rudina "

Vážení občania, 

v prílohe informácia o skríningovom celoplošnom  testovaní v našej obci s rozpisom testovania.

V prílohe  

"Uznesenie vlády SR č. 30 zo 17. januára 2021

Dňa 20. 1. 2021 /t. j. streda/ bude v našej obci zber plastov, preto žiadame občanov, aby pripravili svoje nádoby resp. zviazané vrecia s...

V prílohe : 

Oznámenie o zániku mandátu poslanca a o nastúpení náhradníka za zaniknutý mandát poslanca Obecného zastupiteľstva obce Rudina...

Stránky