Informácie o prevádzke káblovej televízie


Dňa 26.03.2012  sa v našej obci uskutočnil zber elektroodpadu.  Touto cestou by sme chceli poďakovať...

Na základe uznesenia Rady Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality č. 3 zo dňa 07. februára 2012  Obci Rudina bola schválená dotácia...

 

   Vážení občania,  dovoľte mi, aby som  sa poďakovala všetkým tým, ktorí si splnili svoju občiansku povinnosť a zúčastnili sa v sobotu t...

  V decembri 2011 záhradkári z miestnej organizácie v Rakovej  zorganizovali v spolupráci s odbornou i  laickou porotou ojedinelú akciu a to ...

Obec Rudina prijíma návrhy  záujemcov na prevádzku káblovej televízie v rámci prieskumu trhu. Bližšie informácie v priloženom súbore.

Na stránke obce si môžete prezrieť navrhované VZN v oblasti sociálnych vecí. Uvedené VZN je možné pripomienkovať do 16.12.2011. Pripomienky je...

Pozvanie na stretnutie s Mikulášom - nedeľa 4.decembra 2011 o 15,00 hodine.

Zapojme sa všetci a pri troške šťastia a spolupráce máme nové detské ihrisko

Zápisnica miestnej volebnej komisie o výsledku volieb v obci Rudina do obecného zastupiteľstva a starostu obce:

Stránky