Zámer previesť nehnuteľný majetok Obce Rudina  ako prípad osobitného zreteľa.

 ...

 

Vážení rodičia ! 

V prílohe sa môžete oboznámiť s listom riaditeľky MŠ Rudina o podmienkach prijatia detí do materskej školy....

Vážení občania !

 V roku 2011 Žilinský samosprávny kraj uverejnil 3. výzvu na podávanie mikroprojektov v rámci...

Rudina

Vážení rodičia  !

 V prílohe nájdete pozvánku na     "Mikulášsku sobotu!"   Tešíme sa , že spoločne...

Dňa  05.12.2012 o 9,30 hodine  Obec Rudina v spolupráci s Okresnými organizáciami strany SMER sociálna demokracia Čadca a Kysucké Nové...

V prílohe je možnosť pozrieť si podmienky  " Výberového konania - Spoločný úrad - školský metodik "

...

  CYKLO CLUB Rudina pozýva občanov dňa 27.10.2012  o 10,00 hodine na voľný pretek bicrosu a cyklotialu.

Bližšie informácie v prílohe 

 Starostka obce oznamuje, že dňa 12.10. o 18,00 hodine sa uskutoční zasadnutie obecného zastupiteľstva v zasadačke obecného úradu....

Vážení občania, návštevníci stránky obce !

 

   V prílohe  sa môžete oboznámiť s pozvánkou...

Krátke zhrnutie futbalovej nedele 16.09.2012

 Futbalová nedeľa nebola priaznivo naklonená herným výsledkom našich...

Stránky