Vážení rodičia,

v prílohe sa môžete oboznámiť s oznamom pre platbu detí , ktorá sa bude realizovať na  obecom  úrade.

 

Ing....

Vážení občania ,

v prílohe sa môžete oboznámiť s "Pozvánkou na valné zhromaždenie SÚKROMNÝCH LESOV , pozemkové spoločenstvo Rudina ", ktoré...

Vážení občania ,

v prílohe sa môžete oboznámiť s "Pozvánkou na valné zhromaždenie pozemkového spoločenstva URBÁR Rudina ", ktoré sa...

Vážení občania ,

upozorňujeme Vás, že dňa 31.januára 2015 v čase od 10,30 - 12,00 hodiny bude otvorený zberný dvor .

 

...

Vážení občania,

je tu posledný deň roku 2014. Dovoľte mi poďakovať  Vám za Vašu prácu pri skrášľovaní obce, za Vašu pomoc pri organizovaní...

Vážení občania ,

rok sa s rokom opäť stretol a my tu máme zas prekrásny vianočný čas.

Za oknom vločka padá a zvonček cinká...

Vážení občania,

srdečne Vás pozývame na II. vianočné trhy, ktoré sa v našej obci uskutočnia 13.12.2014 a budú spojené s tradičnou...

Vážení občania , milé deti !

Dňa 6.12.2014 o 15,00 hodine  zavíta do našej obce ujo Mikuláš. Srdečne Vás pozývame na spoločné stretnutie...

Vážení občania,

dňa 7.11.2014 sme v našej obci privítali podpredsedu vlády SR pre investície Ľubomíra Vážneho. Spoločného pracovného...

Vážení občania,

v sobotu 25.10.2014 v čase od 10,30 hod. do 12,00 hodiny  sa v našej obci uskutoční "Zber vytriedených zložiek komunálneho...

Stránky