Vážení občania,

v prílohe si môžete pozrieť výsledky súťaže " O najkrajší balkón , záhradu v roku 2015"

Poďakovanie patrí nie len...

Vážení občania ,

dovoľte mi ,  aby som Vás srdečne pozvala na tradičné hody v našej obci, ktoré sa uskutočnia v dňoch 03.- 04.2015 

...

Vážení občania, dávame Vám do pozornosti zložky triedeného zberu komunálneho odpadu. Bližšie informácie v priloženom letáku.

Vážení občania, dávame Vám do pozornosti harmonogram vývozu zmesového komunálneho odpadu do konca roka 2015. Bližšie informácie v priloženom...

Vážení občania, dávame Vám do pozornosti zber papiera, ktorý sa v našej obci uskutoční najbližšie 26. 09. 2015. Viac informácií v priloženom...

Vážení občania, v prílohe sa môžte oboznámiť s ponukou práce v Kysuckom Novom Meste. Bližšie informácie v priložených letákoch.

Vážení občania, dávame Vám do pozornosti zber plastového odpadu, ktorý sa v našej obci uskutoční dňa 14.9.2015. Bližšie informácie v letáku.

...

Vážení občania, dávame Vám do pozornosti zber nebezpečného odpadu, ktorý sa v našej obci uskutoční dňa 12.9.2015. Bližiš informácie v letáku....

Vážení občania, dávame  Vám do pozornosti potvrdenie spoločnosti EKORAY o množstve odovzdaného elektroodpadu, ktorý sa v obci uskutočnil dňa 29. 8...

Vážení občania, pozývame Vás na mimoriadne VZ spoločenstva URBÁRU, ktoré sa uskutoční v sále KD v Rudine 26. septembra 2015 o 14,00 hod. Pozvánka...

Stránky