Harmonogram testovania na dni 17.04.2021 - 18.04.2021  v prílohe

Vážení občania, naša obec bola vybraná spolu s ďalšími obcami do štatistického  zisťovania o domácom a výjazdovom cestovnom ruchu (CR) a o...

V prílohe harmonogram testovania platný od 10.04.2021. Harmonogram bude platiť až do ukončenia testovania v našej obci

 

V súlade s vyhláškou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR...

Vážení občania, 

v prílohe  "Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v územnom obvode okresu Čadca a Kysucké Nové Mesto".

Obec Rudina, ako zriaďovateľ materskej školy v Rudine oznamuje, že prevádzka materskej školy bude obnovená dňa 12. apríla 2021 predbežne  pre deti...

Riaditeľstvo Základnej školy Rudina ako príslušný orgán v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 143/1984 Zb. o základných školách v znení neskorších...

Elektronické sčítanie obyvateľov prebiehalo od 15. februára 2021 do 31.marca 2021.

V obci Rudina využilo elektronické sčítanie 94....

V prílohe : 

UZNESENIE vlády SR č. 173 zo dňa 31.03.2021 k návrhu na aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej ...

Stránky