197. Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia  pri ohrození verejného zdravia k režimu...

Vážení občania, Železnice SLovenskej republiky, oblastné riaditeľstvo Žilina listom zo dňa 21.04.2021 oznámili, že v mesiaci máj a jún...

Vážení občania, Stredoslovenská distribučná, a. s. listom zo dňa 28. 4. 2021 oznámila, že v termíne od 25.05.2021 07:30 hod do 25.05.2021...

Uznesenie vlády SR  č. 215 zo dňa 26. 04. 2021 (k návrhu na opakované predĺženie času trvania núdzového stavu podľa čl. 5 ods. 2 ústavného zákona...

Vestník vlády Slovenskej republiky; ročník 31; uverejnené 23. apríla 2021 : 


...

V prílohe "Harmonogram testovania : sobota 24.04.2021 - nedeľa 25.04.2021"

Upozorňujeme na zmenu v sobotu : Testovanie do 17:00...

Vážení občania,
Žilinský samosprávny kraj ponúka možnosť imobilným občanom zaočkovať sa priamo v obci výjazdovým očkovacím...

Stránky