Vážení rodičia , 

v prílohe informácia  riaditeľky Základnej školy Rudina  Mgr. Silvii Ďurcovej o zápise prváčikov na školský rok 2020/2021...

Vláda SR so zreteľom na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 schválila v pondelok (06.04.2020) uznesenie, ktorým rozšírila opatrenia núdzového...

V prílohe informácia Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Čadca - dôrazné upozornenie o čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku...

Vážení občania, 

súčasný krízový stav v súvislosti s vírusom COVID-19 núti najmä staršiu generáciu zostať čo najviac doma, za zatvorenými...

Obec Rudina oznamuje rodičom a tiež všetkým, ktorí sa stravujú v jedálni pri Materskej škole v Rudine, aby si prerušili platby za stravné od...

Vážení občania,

v prílohe 

"Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia platné od 06.04.2020...

Vážení občania, 

oznamujeme Vám, že v rámci preventívnych opatrení (COVID 19) starostka obce zabezpečila v spolupráci s členmi obecného...

Vážení občania, Obecný úrad v Rudine oznamuje, že z dôvodu predchádzania vzniku a šírenia prenosného ochorenia COVID-19 pracuje od 6. 4. 2020 do...

Vážení občania, oznamujeme Vám, že zberný dvor za materskou školou v Rudine bude zatvorený do odvolania. O obnovení zberových aktivít v obci Vás...

Základná škola Rudina príjme do pracovného pomeru od 01.09.2020 Učiteľa/-ku matematiky najvhodnejšie v kombinácii s predmetom   ...

Stránky