Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu s športu SR,  a rozhodnutia zriaďovateľa sa obnovuje školské vyučovanie pre žiakov prvého...

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktoré vstúpili do platnosti dňa 18. mája 2020.

Farský úrad Rudina oznamuje , že z dôvodu uvoľňovania opatrení sa od 17.05.2020 (nedeľa) aj v našej farnosti vo...

Vážení občania, oznamujeme Vám, že Obecný úrad bude od 13. mája 2020 fungovať v normálnom režime stránkových hodín. 

...

Vážení občania, v stredu 20. mája 2020 v čase od 15.30 hod do 17.00 hod si môžu záujemcovia prevziať kompostéry v zbernom dvore za materskou...

Opatrenia Hlavného hygienika SR pri ohrození verejného zdravia, ktoré vstúpia do platnosti od 6. mája 2020 od 6:00 hod. na územie Slovenskej...

Vážení občania, oznamujeme Vám, že od 11. mája do 13. mája 2020 budú v obci umiestnené veľkokapacitné kontajnery, ktoré budú umiestnené v areáli...

Stránky