V prílohe Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia (sp. zn.: OLP/5091/2020 Bratislava, 19.06....

V prílohe Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 366/ zo dňa10. júna2020 ( číslo12317/2020) sa núdzový stav vyhlásený  na území...

V prílohe  Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia (sp. z.: OLP/4738/2020 Bratislava, 09.06....

Vážení občania, 1100 l nádoby na odpad umiestnené v našej obci,  neslúžia na STAVEBNÝ ODPAD!!! Foto v prílohe!

Vážení občania, v prílohe sa môžete oboznámiť s výsledkom zberových aktivít v našej obci. 

Vážení občania, zber nebezpečného odpadu a elektroodpadu sa v našej obci uskutoční dňa 20. júna 2020 od 8.00 hod do 12.00 hod. Bližšie informácie...

V prílohe " Výberové konanie na obsadenie riaditeľa Základnej školy Rudina" 

V prílohe Opatrennia, Usmernenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia ( sp. značka OLP/4647/2020...

Vážení občania, oznamujeme Vám, že zberný dvor v mesiaci jún bude otvorený v náhradom termíne. 

Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR a rozhodnutia zriaďovateľa sa obnovuje prevádzka v materskej škole od 1.6.2020...

Stránky