Vážení občania, zber vytriedených zložiek komunálneho odpadu podľa harmonogramu zberu na rok 2020 sa 3. októbra 2020 neuskutoční. Zber...

Vážení občania, v prílohe Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia platné od 1. 10. 2020.

Vážení občania, na  základe uznesenia Vlády SR SR č. 587 zo dňa 30. 09. 2020  dňa 01. 10. 2020 v čase 00.00 h. na postihnutom území Slovenskej...

Vážení občania, v prílohe Opatrenia Úradu verejného zdravotnícta SR pri ohrození verejného  zdravotníctva platné od 01. 10. 2020.

Vážení občania, veľkokapacitné kontajnery pre verejnosť budú umiestnené v našej obci od 19. 10.  do 21. 10.  2020 v areáli za materskou školou....

Vážení občania, zber nebezpečného odpadu a elektroodpadu sa uskutoční v našej obci 8. októbra 2010 od 7.00hod do 13.00 hod. Bližšie informácie v...

Vážení občania, v prílohe Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia platné od 18. 09. 2020.

Vážení občania, v prílohe Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia v súvislosti s ochorením COVID-19.

Vážení občania, zber papiera v našej obci sa uskutoční v piatok 18. septembra 2020 so začiatkom od 15.00 hod. Časový harmonogram zberových miest v...

Vážení občania, dňa 12. 9. 2020 prevedie veterinárna služba v našej obci očkovanie psov a mačiek proti besnote. Cena jedného zaočkovaného zvieraťa...

Stránky