Vážení občania, celoplošné testovanie obyvateľov na  COVID-19,  konané dňa 31. 10. 2020 a 1.11.2020 sa v našej obci  uskutoční na ...

Z dôvodu prijatých opatrení v zmysle Uznesenia vlády SR č. 678 z 22. októbra 2020 v rámci vyhláseného núdzového stavu a zákazu vychádzania je s...

Vláda obmedzuje

podľa čl. 5 ods. 3 písm. g) ústavného zákona č. 227/2002 o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného...

Povinnosť sčítať sa vyplnením sčítacieho formulára majú všetci obyvatelia Slovenskej republiky. Pre účely sčítania sa obyvateľom...

 V prílohe

Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 665 z 18.októbra 2020 k návrhu na prípravu  a vykonanie celoštátneho testovania...

Vážení občania, 

v prílohe oznam Obce Rudinka - "Územný plán Obce Rudinka, návrh - začatie pripomienkového konania"

Vážení občania, v prílohe opatrenia ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 platné od 15.10.2020

Regionálna veterinárna a potravinová správa Čadca v zmysle § 16 ods. 1 a ods. 7 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení...

Vážení občania, v prílohe Nariadenie Vlády SR zo dňa 12.10.2020

Stránky