Vestník vlády Slovenskej republiky , ročník 30, čiastka19, vydaná 03. decembra 2020

30. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej...

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

V zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. Zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o...

Spoločný obecný úrad Rudina - stavebný úrad, pracovisko Kysucké Nové Mesto, oznamuje, že dňa 7. 12. 2020 bude z technických príčin    z a...

V prílohe informácia k výberovému konaniu - voľba "Hlavného kontrolóra obce Rudina" 

V prílohe Vestník vlády Slovenskej republiky, ročník 30, čiastka 17, vydané 24. novembra2020.

Uvedený vestník...

Vážení občania, 

mobilné odberné miesto pre antigénové testovanie je zriadené v Centre zdravotnej starostlivosti  v...

Vážení občania , 

v prílohe bližšie informácie k priebehu testovania, ktoré sa bude konať  v našej obci v dňoch : sobota 21.11.2020 a...

Povinnosť sčítať sa vyplnením sčítacieho formulára majú všetci obyvatelia Slovenskej republiky. Pre účely sčítania sa obyvateľom...

Obec Rudina, ako zriaďovateľ  Materskej školy v Rudine oznamuje, že prevádzka materskej školy bude obnovená dňa 18. novembra 2020. 

V prílohe Vestník vlády Slovenskej republiky , ročník 30, čiastka 16, vydaná 13. novembra 2020: 

24. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva...

Stránky