Obec Rudina

K 31. decembru 2018 mala obec 1724 obyvateľov. Súčasnou starostkou obce je Ing. Anna Mičianová. V obecnom zastupiteľstve pracuje 9 poslancov. Od decembra 2006 má obec svoj erb.

Poloha

Pohľad na obec

Obec Rudina leží na severovýchodnom okraji pohoria Javorníky v doline Janinského potoka nad jeho ústím do rieky Kysuca. Svojou rozlohou 627 ha patrí k stredne veľkým obciam regiónu. Zväčša zalesnený chotár obce je pahorkatinného, po okrajoch vrchovinného rázu a tvoria ho treťohorné horniny s nadmorskou výškou 350-560 m. Má hnedé lesné pôdy. Odlesnené je len okolie obce. Pre obec je charakteristická potočná radová zástavba v dĺžke takmer 3 km okolo Janinského potoka. S obcou je veľmi dobré dopravné spojenie, ako železničnou tak aj cestnou dopravou. Po železnici je Rudina vzdialená od Kysuckého Nového Mesta 3 km a od Žiliny 7 km. Z obce do Kysuckého Nového Mesta pravidelne premáva autobusová doprava, odkiaľ sa môže cestujúci ďalej prepraviť smerom na Žilinu, alebo Čadcu.

História obce

Historický pohľad na obec

Ako trvalo osídlená dedina vznikla najneskôr na prelome 13. a 14. storočia. V rodinnom mene Rugyna sa spomína v r. 1359, r. 1364 Rudzina, r. 1506 ako Veľká Rudina (Maior Rudina) a v r. 1522 ako Horná Rudina (Felso Rudina). Do konca stredoveku patrila zemianskym rodinám Rudinský a Čičkán z Rudiny. Neskôr patrila budatínskemu panstvu a len menšia časť zemanom Ordódy. V r. 1658 tu boli 4 sedliacke a 17 želiarskych usadlostí a panský mlyn. V r. 1850 mala obec 627 slovenských katolíckych obyvateľov. Zaoberali sa prevažne poľnohospodárstvom, chovom oviec, drevorubačstvom a drotárstvom. V r. 1950 sa z chotára Rudiny odčlenila bývalá osada Rudinka.

Prvá železničná zastávka bola zriadená pri strážnom domčeku č. 133, ale keďže obyvatelia Rudiny nepodporili vo voľbách do peštianského snemu kandidatúru slúžneho Hajdína z Kysuckého Nového Mesta, dal tento zástavku zrušiť a obyvatelia chodili do Brodna. Železničná zástavka bola v Rudine obnovená v r. 1952.

Počas prvého sčítania ľudí, v roku 1784, mala obec 61 domov a 448 obyvateľov. V roku 1828 mala už 88 domov a 672 obyvateľov.